Onlangs heeft Koen Meijer een bedrijfsspecifieke BHV cursus gevolgd. Hier werd veel ingegaan op bewustwording van veiligheid en risico’s. Dit heeft ertoe geleid dat ze hebben besloten om een AED aan te schaffen.

Deze week heeft Lotte van Koen Meijer de AED in ontvangst genomen. De AED wordt op het kantoor in Veendam opgehangen.

Goed om te zien dat er ook op het bedrijventerrein van Veendam meer AED’s als voorzorg aanwezig zijn!