Waar gaat de Inspectie SZW in 2019 op inzetten?!

  • Inspectie op oneerlijk werk.
  • Voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.
  • Inspecties bij grote chemische installaties (Brzo-bedrijven)
  • Programma’s, gericht op onveilig en ongezond werken, krijgen stapsgewijs meer aandacht, met meer inzet op preventie.

Klik hier voor het hele rapport.

https://www.inspectieszw.nl/publicaties/jaarplannen/2018/11/15/jaarplan-2019