Week van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).
Het hebben van een RI&E is verplicht. Men denkt hierbij al gauw aan kosten maar het levert een organisatie ook veel op. Uit onderzoek is gebleken dat iedere euro die geïnvesteerd wordt al gauw het dubbele oplevert; minder werkonderbrekingen, verzuimreductie, minder verloop van personeel, kortom gezonde en gemotiveerde werknemers. `t WEB kan u hierin ontzorgen en biedt bij het uitvoeren van de RI&E de preventiemedewerker gratis scholing en coaching aan. Meer weten?
Neem contact op met een van onze medewerkers op telefoonnummer 0528-280888.