Bedrijfshulpverlening (BHV)

Bent u goed voorbereid in geval van een calamiteit?

Als zich een calamiteit voordoet, wilt u dat uw medewerkers, klanten en bezoekers goed voorbereid zijn. ’t Web helpt u graag bij het in kaart brengen en verbeteren van uw BHV organisatie.

Heeft u een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en een calamiteitenplan? Deze bevatten belangrijke informatie over de risico’s binnen uw organisatie. Deze risicio’s nemen wij mee bij het opleiden van uw BHV-organisatie. Het scholen doen wij bij voorkeur bij u op locatie, dit is herkenbaar en motiverend voor uw medewerkers. Uw medewerkers leren een éénduidige aanpak te volgen en heldere werkafspraken te maken. Op die manier wordt de veiligheid binnen uw organisatie vergroot en blijft een eventuele calamiteit beperkt en beheersbaar.

BHV totaalpakket

’t WEB biedt voor elke organisatie een maatwerk BHV opleiding. Hierin nemen wij altijd de controlepunten mee van de inspectie SZW (voorheen de arbeidsinspectie). Daarnaast zijn er binnen elke organisatie specifieke omstandigheden en risico’s. Ook deze nemen wij mee in de opleiding.
Naast BHV en EHBO bieden wij de volgende scholingsvormen aan:
• Praktische scholing in levensechte scenario’s
• Oefeningen in combinatie met ontruiming
• Online & blended learning: een combi van verschillende scholingsvormen
• Toolbox ondersteuning, bijvoorbeeld zelfredzaamheid
Train de trainer
• Digitale ondersteuning en e-learning op maat

BHV: uw zorg is onze zorg

‘t WEB doet meer dan scholing. We denken graag met u mee over een meer jaren aanpak met diverse thema’s. Scholing in verschillende talen is ook mogelijk; wij sluiten niemand uit als het om veiligheid gaat. De aanmeldprocedures zijn grotendeels geautomatiseerd. Zo kunt u digitaal – via onze website of met een eigen klantportal – uw cursistenadministratie vereenvoudigen en beheren.

We zijn de standaard BHV voorbij en helpen u graag uw BHV organisatie voor te bereiden op een calamiteit. Doet u mee?